Vooruitgang Vergt Wilskracht

Contant incasseren toeslagen contributie

Op 11 oktober is de coaches gevraagd de toeslagen op de contributie contant te incasseren.Het gaat om een toeslag van € 25 per keer dat het team extra traint (dus totaal € 50 als je 2 keer traint en conditietraining hebt), en nog eens € 25 indien het team al vanaf september binnen traint.

Dit verzoek heeft enorm veel onrust veroorzaakt. Ook de jeugdcommissie is soms via de coaches en vaak ook rechtstreeks door vele ouders benaderd met waarom er extra contributie betaalt moet worden. Hier en daar levert het veel discussie op, omdat niet iedereen altijd traint. Dat is jammer en vervelend voor alle betrokkenen.

Wellicht is “de extra contributie” onvoldoende helder toegelicht. Die toeslagen bestaan namelijk al jaren en worden geheven om de kosten van extra zaalhuur en trainersuren te dekken. Alleen werden ze tot dusver als één contributiebedrag geïncasseerd. Er werd dus wel voor betaald maar je had het wellicht niet in de gaten.

Zie voor het contributieoverzicht en toeslagen 2014-2015 de pagina Contribute 2014-2015.

Wij hopen met bovenstaande uitleg wat meer helderheid te hebben gegeven over het waarom, en vertrouwen op meer begrip bij de (ouders van) de spelers.

Met vriendelijke groet,

De Jeugd Commissie

Oud papier

17 december 2018

18:55 uur verzamelen op de parkeerplaats voor de Dekamarkt

Dick van Berkum
Ted Smit
Suze Gutter
Nienke Kluit
Eva Smit
Jade Boerdijk
Petra Pladdet - van heerwaarde
Amanda Germans

Zaaldienst

16 december 2018

Zaaldienst zondag 16 december 2018, DE DARS hal 1

Van 10.20 uur tot 11.30 uur Stephanie Fransen

Van 11.30 uur tot 12.45 uur Rianne Smit en Lieke Swart

Van 13.00 uur tot 15.45 uur Dirk Vreeker en Franka Schouten

Van 15.45 uur tot 17.00 uur Britt Degeling en Beau Groot

Zaaldienst zondag 16 december 2018, DE DARS hal 2

Van 13.50 uur tot 14.50 uur Sabine Verdonk