Vooruitgang Vergt Wilskracht

Afmelden? Dat kan TOT 31 maart

Beste leden,

We zijn nog volop bezig met de zaalcompetitie, maar vanuit de bond is al het verzoek gekomen om de teams voor volgend seizoen op te geven.

Wij willen daarom graag z.s.m. weten welke leden zich voor volgend seizoen afmelden.

Als je wilt stoppen, graag VOOR donderdag 31 maart je naam en team doorgeven aan Ellen Schaminee: breed.schaminee@planet.nl. Vraag om een BEVESTIGING van je afmelding, zodat je zeker weet dat hij is doorgekomen.

Voor iedereen die na deze datum afmeldt, worden bondskosten in rekening gebracht. Bedenk ook dat het heel vervelend is als je later afmeldt, aangezien dan de teams waarschijnlijk al gemaakt zijn en dit vaak al een lastige puzzel is zonder 'last minute afmeldingen'.

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.