Vooruitgang Vergt Wilskracht

Brand op Westrand: update 22 mei - de (tijdelijke) kantine!

Er is de afgelopen weken is keihard gewerkt. Ons bestuur heeft veelvuldig overlegd, ook met de verzekering, de voetbal en allerlei betrokkenen. Onderstaand is een update van de situatie:

.

--- update per 22 mei ---

Op zaterdag 20 mei hebben we met de belangeloze medewerking van velen de tijdelijke kantine opgehaald op Schiphol. We konden de keten voor een kleine bijdrage overnemen. Het gebouw is geplaatst op veld 1 van de handbal (zie ook onderstaand). Het doel is deze in augustus 'gebruiksklaar' te hebben, zodat we gezamenlijk met de voetbal het nieuwe seizoen weer op eigen terrein kunnen beginnen.

Het is een enorme ruimte van 24 x 10 meter waar nog wel heel wat aan moet gebeuren: de wanden, vloeren, plafonds, alles moet nog ingetimmerd. Er moet elektriciteit, water en gas naar toe en er moeten toiletten aangelegd.

Wil je de handen uit de mouwen steken en helpen met het opknappen van onze noodkantine? Klik dan hier voor contactinfo van Frank Groot en John Groot die dit coördineren.

Met speciale dank aan al degenen die op 20 mei hebben geholpen met de verhuizing en plaatsing van de noodvoorziening, waaronder: J. Koper & Zn en Zwart Grondwerken voor 2 gratis diepladers. Van Stralen De Vries en Tas Transport BV voor het tegen kostprijs leveren van 2 diepladers en hun personeel voor hun gratis (maar onbetaalbare) medewerking. Firma Schot die gratis 2 bemande kranen beschikbaar stelde. En Karel Koper van J. Koper & Zn. voor het coördineren van de werkzaamheden.Jos Weel voor het alles regelen op Schiphol.

.

--- update per 11 mei ---

.

Door de verzekering is de SLOOPGRENS VASTGESTELD. We hebben de sloopvergunning ontvangen. Dat betekent dat volledig gesloopt gaan worden: de hele kantine, het kleine materiaalhok, beide scheidsrechterskleedkamers en kleedkamers 1 en 2 . KLEEDKAMERS 3 t/m 6 zijn behouden gebleven - moeten schoongemaakt.

Maar de VLOERVERWARMING in de KLEEDKAMERS waar brand is geweest, is kapot. Dit kan alleen hersteld door de alle vloerverwarming in alle kleedkamers te verwijderen en opnieuw aan te leggen. Dit zijn behoorlijk kosten. De vraag wordt gesteld of het dan niet beter is alle kleedkamers te slopen. Wanneer het gehele complex gesloopt wordt, geeft dat meer mogelijkheden wat betreft herbouw. Of dat een optie is, is mede afhankelijk van wat de verzekering gaat uitkeren

.

De KANTINE wordt uiteraard herbouwd. Er is/komt een bouwcommissie van handbal en voetbal samen. Het is zeker dat het één kantine wordt, dus voor handbal en voetbal samen. Dit geeft voordelen qua ruimte, indeling, maar ook qua vrijwilligers. We blijven bestuurlijk wel twee aparte verenigingen.

.

Een commissie met o.a. onze Frank Groot is bezig met een TIJDELIJKE ACCOMMODATIE. Het doel is die vóór 1 augustus te hebben staan. Hij komt op veld 1, want dat is de enige plek die geschikt is voor een grotere unit/tent. Volgend seizoen beginnen we op dus maar 2 velden. Voor de wedstrijden is dat oké, voor training gaat dat enkele aanpassingen vergen.

Wat komt er voor acccommodatie?

- De optie kantine honkbalvereniging de Beagles in Bovenkarspel (failliet) gaat niet door: die is te klein en verhuizen is teveel werk

- Men is bezig met een unit van 250 m2 die op Schiphol staat. Is dit haalbaar?

- Een alternatief: huren, maar dat wordt erg duur. € 36.000

.

Er zijn voorlopig geen GEEN NUTSVOORZIENINGEN: geen gas, water en electra. Geen warmwatervoorziening dus. Er wordt samen met VVW voetbal bekeken of er een tijdelijke warmwatervoorziening geplaatst kan worden voor volgend seizoen (maar is duur?). Mogelijke optie is douche units.

.

De TRAININGEN zijn sinds 8 mei hervat, maar er zijn dus geen douches, water, toiletten en verlichting

De WEDSTRIJDEN van dit seizoen worden in De Dars. Hoe dat begin volgend seizoen gaat is nog onbekend. Dit is mede afhankelijk van kleedruimtes en douches.

.

Bericht namens Arie Ligthart (voorzitter):

Ik hoop dat een ieder zich beseft dat we nu in een lastige periode belanden. Dat vraagt veel van vrijwilligers en het gaat heel veel tijd en energie kosten om het complex weer op te bouwen. Er hebben zich veel mensen gemeld die willen helpen en dat is mooi. We gaan er weer iets moois van maken!

Het HUIDIGE BESTUUR zou einde seizoen grotendeels opstappen. Zij hoopten op een rustige manier afscheid te kunnen nemen op bestuurlijk gebied. Het bestuur is zich bewust van het feit dat je nu niet op kan stappen en alle verantwoordelijkheid kan overdragen aan het nieuwe bestuur. Daarom blijft het bestuur aan om samen met nieuwe bestuursleden (IETS VOOR JOU? MELD JE AAN!) volgend seizoen alle werkzaamheden op zich te nemen.

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.