Vooruitgang Vergt Wilskracht

De eerste taart is aangesneden!

Voor de nieuw te bouwen kantine is de eerste taart versneden!

Donderdag 28 december jl. zo op het einde van 2017 is de eerste taart aangesneden i.v.m. de nieuw te bouwen kantine voor VVW-handbal en VVW-voetbal. Dit bij de ondertekening van de contracten door de opdrachtgever en opdrachtsnemers van dit mooie beoogde nieuwe onderkomen voor de beide clubs. En wie weet komt in 2018 T.V. De Kaag daar ook nog bij! Nu, eind 2017, een open vraag(op verschillende fronten wordt overleg gevoerd) en mogelijk heeft men in 2018 een mooi antwoord. Een afvaardiging van het tennisbestuur was aanwezig.

’s Middags om 14.00 heette de voorzitter van Stichting Sportpark Beheer Westrand, Gidus van de Swaluw, een ieder welkom in de sfeervolle noodkantine van VVW-handbal/voetbal. Bestuurders van Stichting Sportpark Westrand Beheer, bestuurders van VVW-handbal/voetbal, bestuurders tennisvereniging De Kaag en het bouwteam dat de voorbereiding heeft gedaan en tot het mooie ontwerp van Bouwbureau Sjaak Schouten is gekomen, waren aanwezig.

“Wie had dat in december 2016 gedacht dat men in 2017 zoveel steun zou ondervinden en werk ging verzetten, moreel, fysiek en financieel na de brand van de kantine op Koningsdag, ”sprak voorzitter Gidus van de Swaluw van Stichting Beheer Sportpark De Westrand. Hij benadrukte tevens waar men toe in staat is voor mooie dorpsclubs als VVW-handbal/voetbal. Samenwerking tussen verschillende bestuurders, vele en vele fantastische vrijwilligers binnen en buiten de verenigingen, sponsoren en een bouwteam hebben het maar ‘mooi geflikt’! Eerst een mooi tijdelijk onderkomen bouwen en ondertussen de boel opruimen van de brand. Daarnaast overleg voeren met/tussen besturen en bouwteam voor hoe verder. De samenwerking die direct na de brand ontstond tussen de handbal en voetbal heeft meer los gemaakt. “Wie weet komt de tennisvereniging naar de Westrand en wat te denken van mogelijk een sporthal aan deze kant van het dorp. Combi zwembad/sporthal!” gaf voorzitter Van de Swaluw aan. In sportief opzicht is er veel overleg en dat kan tot mooie dingen leiden. Voorzitter Van de Swaluw sprak hierover enthousiast en met goede hoop naar een mooie sportieve toekomst.

Deze middag stond echter in het teken tekenen van contracten. Het uitvoerend bouwteam, bestaande uit bedrijven uit eigen omgeving zal o.l.v. Sjaak Schouten van gelijknamig Bouwbureau Sjaak Schouten, www.sjaakschouten.nl/ de nieuwe kantine bouwen. Ruud Willems zal bij de bouwvergaderingen notuleren namens genoemde verenigingen. Ongeveer maart 2018 zal er worden gestart en duidelijk zal zijn dat er veel werk verzet moet worden. Vertegenwoordigers van de bedrijven waren er om de benodigde handtekeningen te zetten. Voor de nieuw te bouwen kantine naar ontwerp van Bouwbureau Sjaak Schouten. Degene die tekenden waren:

Voorzitter Van de Swaluw tekende voor Stichting Beheer Sportpark Westrand,
Ronald Grooteman namens Bouwbedrijf Grooteman-Van Dijk, www.grooteman-vandijk.nl/
Gerard Boon namens, Loodgietersbedrijf Gebr.Sneeboer BV, www.loodgietersbedrijfsneeboer.nl/
Ton Ruiter namens Ruiter & De Lange Warmte- en Luchttechniek B.V. www.ruiterendelange.nl/
Peter Lakeman namens BeerepootInstallatietechniek, www.beerepootinstallatietechniek.nl/

Nadat alle betrokkenen hadden getekend kon de taart verdeeld worden en sprak voorzitter Van de Swaluw vertrouwen uit. Een instemmend applaus van alle aanwezigen volgde. Voor een feestelijk tintje werd de taart aangeseneden en verdeeld. Dit door Gidus van de Swaluw, Stichting Sportpark Beheer Westrand, Arie Ligthart van VVW-handbal en John Groot voorzitter VVW-voetbal. Nadat voorzitter Van de Swaluw zijn afscheidswoordje had gehouden vroeg de voorzitter van tennisvereniging De Kaag, Bart Schuffel, het woord. Bart Schuffel feliciteerde een ieder met de nieuw te bouwen kantine. Tevens ontkurkte hij champagne om te proosten. Proosten op de nieuwe kantine en dat de tennisvereniging in 2018 haar leden een goed plan kan voorleggen om aan te sluiten bij de sportverenigingen aan De Westrand. Dan tevens gezamenlijk gebruik te maken van deze nieuwe kantine. Bart deelde de glazen uit en de daarbij door hem zelf gemaakte oliebollen. Dat was een mooi besluit van een memorabele middag met mooi voortschrijdend sportief perspectief!

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.