Vooruitgang Vergt Wilskracht

Schooltoernooien!

Beste ouders van alle sportende kinderen

Al jarenlang organiseren de VVW-handbal en VVW-voetbal met veel plezier de schooltoernooien. Afgelopen jaar hebben de scholen echter aangegeven dat zij door verschillende oorzaken niet in staat zijn om deze toernooien mede vorm te geven. Na diverse overleggen tussen VVW-handbal, VVW-voetbal en de scholen is het volgende besloten:

Bij de verschillende scholen wordt een sportcommissie in het leven geroepen. Deze commissie neemt de organisatie vanuit de scholen over (ophangen inschrijfformulieren, zorgen dat voor alle teams coaches zijn, innemen van de formulieren, etc.).

Daarnaast hebben we ook de hulp van ouders nodig. Er blijkt namelijk dat er tijdens de toernooien soms (kleine) onregelmatigheden/ irritaties voordoen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. De insteek is om op een leuke, informele en sportieve manier sport met elkaar te beoefenen. Uiteraard kan het zijn dat er zaken niet lopen zoals gewenst. Ga in dat geval direct naar de toernooicommissie zodat zij dit op kunnen lossen. De scholen maken namelijk geen onderdeel uit van de organisatie en kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid hiervoor nemen. Het betreft een buitenschoolse activiteit.

Het schoolhandbaltoernooi is gepland op woensdag 4 april (groep 7 en 8), woensdag 11 april (groep 5 en 6), woensdag 18 april (groep 3 en 4).

Elk team dient een coach/begeleider te hebben. De taken zijn:
- Aanmelden bij toernooicommissie
- Zorgen dat spelers op tijd bij de wedstrijd aanwezig zijn
- Positief coachen

Het schoolvoetbaltoernooi is gepland op woensdag 28 maart. Voor dit toernooi geldt het volgende:
- Voor groep 1 en 2 wordt een voetbalclinic van 30 minuten georganiseerd;
- Voor groep 3 en 4 boardingtoernooi (2 tegen 2);
- Voor groep 5 en 6 op kwart veld, 6 tegen 6;
- Voor groep 7 en 8 op half veld, 8 tegen 8 (onder voorbehoud);
- Voor groepen 5 t/m 8 wordt conform de KNVB richtlijnen gespeeld en winnaars van deze categorie gaan door naar de regionale wedstrijden.

Elk team dient een coach/ begeleider te hebben. De taken zijn:
- Aanmelden bij toernooicommissie;
- Zorgen dat spelers op tijd bij de wedstrijd aanwezig zijn;
- Positief coachen.

Wij hopen op deze manier de toernooien voort te kunnen zetten. Het spelplezier van de kinderen staat immers voorop en wij organiseren dit graag!

VVW-handbal en VVW-voetbal

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.