Vooruitgang Vergt Wilskracht

Van Koningsdag tot Koningsdag

Een memorabele Koningsdag 2017!!

Wie herinnert zich niet in Wervershoof en ook ver daarbuiten(het haalde landelijk het nieuws) de start van Koningsdag 2017. Het kantinecomplex van VVW-handbal en VVW-voetbal uitgebrand. Iedereen geschrokken, even verslagen, maar vooral niet uitgeblust. Vorig jaar na de brand het verlies uitgebreid beschreven. Wat het kantinecomplex betekende voor al die mensen die zich ‘thuis’ voelde in die kantine. Koningsdag is weer aanstaande. En hoe geweldig is het van een ieder, op wat voor manier dan ook, dat een ieder vanaf 27 april 2017 het beste ervan wil maken. Koningsdag 2018 staat voor de deur en we zijn nog niet klaar. Maar wat is er tot nu toe een werk verzet en volop inzet gegeven sinds Koningsdag 2017. Toen op de morgen van 27 april 2017, startten Paul Neuvel en Erwin ten Hoope, gelijk een doneeractie. Opbrengst € 12.547,00!! Dank aan alle gevers.

Tijdens het nablussen werd al besloten door de besturen van handbal en voetbal om samen op te trekken voor een nieuw te bouwen kantine. Door een keur van vrijwilligers werd een noodkantine gebouwd. Een topprestatie en de kantine functioneert uitstekend. Veel gehoord dit seizoen van bezoekende verenigingen: “We zouden willen dat wij zo’n kantine hadden”. Het is uitvoerig beschreven hoe de bouw van deze noodkantine in zijn werk is gegaan. Al die vrijwilligers en bedrijven die met materieel/personeel hieraan hebben meegewerkt Genoemde opmerking door bezoekende clubs is een compliment extra voor al die inzet. Hoofdsponsor van VVW-voetbal, Plantenkwekerij Gitzels BV, gaf een feestavond voor al die vrijwilligers/bedrijven die het hadden verwezenlijkt. Dat was top!

Ondertussen moest er aan herbouw worden gedacht en de voorbereidingen daarop gestart worden. Na overleg door verschillende besturen en de voorbereiding op de herbouw werd er een bouwteam geformeerd. Met daarin vertegenwoordiging van Stichting Sportpark Beheer De Westrand, VVW-handbal, VVW-voetbal, Tennisvereniging De Kaag en zij die de bouw uitvoeren. Ook dat is uitvoerig toegelicht en we houden u steeds via site/facebook van de verenigingen en Binding op de hoogte van de vorderingen. Van de kantine die De Westrand gaat heten. Een stijlvol en mooi ontwerp van Bouwbureau Sjaak Schouten. U ziet op de foto van Teun Mooij, genomen met een drone, werkzaam als vrijwilliger bij KNRM-station Andijk, hoe ver men op 17 april jl. (bijna een Koningsdag later) was.

Al die gepleegde inzet is fantastisch, zo ook de financiële ondersteuning van meet af aan. Niet alleen de spontane doneeractie van Paul Neuvel en Erwin Ten Hoope, waaraan ieder zo spontaan gaf en op liep tot het prachtige bedrag van € 12.547,00. Ook verenigingen als Bergen, FC Medemblik, SC Spirit, Spartanen en zelfs uit Almere schonken donaties vanuit hun eigen loterijen!! Wat bij elkaar enkele duizenden euro's opleverde! De emballage actie van Deen Supermarkten, € 1000,00. Via Bert Steltenpool werd door de TVW Foundation € 5000,-- geschonken. Rallyteam van Garage All Round reed met de Navigate North Rally € 4039,40 bij elkaar. VVW-handbal en VVW-voetbal hadden bij het Coöperatiefonds Rabobank West-Friesland een begroting ingediend voor een gezamenlijk doel, de inrichting van kantine De Westrand. Dat werd gehonoreerd met voor beiden een cheque van
€ 10.000,--!!

Er is tussen twee Koningsdagen in heel wat gebeurd. En de penningmeesters zijn en met hun velen, heel blij met al die bedragen. Er is veel nodig voor herbouw en inrichting. Veel dingen zijn met de brand verloren gegaan. En al die financiën zijn nodig om eind 2018 mogelijk drie verenigingen een stijlvol onderkomen te geven met moderne middelen en daarin een mooie inrichting. Kantine De Westrand gaat daaraan voldoen. VVW-handbal en VVW-voetbal en wanneer men kan voldoen aan de wensen van TV De Kaag, zullen in dit mooie onderkomen met hun leden een prettig verblijf hebben. En een ieder die op wat voor manier betrokken is bij deze verenigingen, of als welkome bezoeker/gast komt, kunnen hun natje en droogje halen in kantine De Westrand. Onder gezellig samen zijn herinneringen ophalen en samen opbouwen! Tussen Koningsdag 2017 en 2018 heeft een kleine gemeenschap met steun van velen laten zien waar het GROOT in kan zijn. Dank u wel allemaal en dat we dat samen mogen voortzetten!

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.