Vooruitgang Vergt Wilskracht

Lid worden

U of uw kind overweegt lid te worden van Handbalvereniging Commandeur Verzekeringen/VVW.
Welkom!

Onderstaand leggen wij u uit hoe u lid kunt worden.

Onder Jeugdinformatie vind u wat lid zijn inhoudt.

Aanmelden Lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt per competitieperiode. Je wordt lid door het AANMELDINGSFORMULIER (klik hier voor inschrijfformulier ) te downloaden en in te leveren bij onze ledenadministratie. In verband met je spelerspas, moet je daarbij ook een pasfoto inleveren.

Op het formulier staat de hoogte van de contributie vermeld. Ook bevat het een machtiging, waarmee je Commandeur Verzekeringen/VVW toestemming geeft je contributie jaarlijks eind augustus van je rekening af te schrijven. Klik hier voor de contributiebedragen 2017/2018.

Na ontvangst van je aanmelding, zal Commandeur Verzekeringen/VVW je indelen in één van de teams. Mocht je je in de loop van het competitiejaar aanmelden, dan moet er gekeken worden of er voor dat jaar al ruimte is binnen een van de bestaande teams. Mocht er nog geen plek zijn, dan mag je sowieso meetrainen. Indeling gebeurt, zeker bij de jongere jeugd, op volgorde van aanmelding.

Twijfel je of handbal wat voor jou is? Je mag altijd een paar trainingen ‘op proef’ meedoen. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze TC (Technische Commissie - klik voor contactinfo) of via handbalvvw@hotmail.com.

Opzeggen Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per competitieperiode. Echter, om je bijtijds bij de Bond te kunnen afmelden en om onnodige kosten te voorkomen, dienen wij je afmelding uiterlijk 1 april via onze ledenadministratie (e-mail leden@handbalvvw.nl) te ontvangen. Bij te late afmelding kunnen er kosten aan je worden doorberekend.Afmeldingen uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie. Vraag om een bevestiging van de afmelding!

Voor verdere informatie over trainingen, wedstrijden, handbalkleding, leeftijdsindeling teams, balmaten: zie Jeugdinformatie

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.