Vooruitgang Vergt Wilskracht

Sportiviteit en respect

Op en rond onze handbalvelden willen wij er alles aan doen om iedereen in een veilige omgeving plezier aan de handbalsport te laten beleven.

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft een beleid gewenst gedrag opgesteld met het doel om een cultuur te creëren waarin ieder lid, begeleider, vrijwilliger etc. zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het programma “Naar een veiliger sportklimaat” (2012 t/m 2016) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door een groot aantal sportbonden, waaronder ook het NHV en sportkoepel NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep.Zie www.veiligsportklimaat.nl.

Commandeur/VVW ondersteunt de aanpak van de NHV: We hebben daarom een PROTOCOL SPORTIVITEIT EN RESPECT opgesteld, waarin we aangeven wat wij van onze spelers, coaches, trainers, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen verwachten, en welke gedragingen niet acceptabel zijn. Door meer duidelijkheid te verschaffen, hopen we iedereen een veilige sportomgeving te kunnen bieden. Want boven alles moet handbal voor iedereen vooral leuk zijn!

Signaleer je situaties die naar jou idee niet kunnen? Het melden van ongewenst gedrag, geweld, pesten, discriminatie, vernieling etc. kan mondeling of schriftelijk bij een van de bestuursleden van ons hoofdbestuur. Je melding wordt desgewenst vertrouwelijk behandeld.

Namens het hoofdbestuur van Commandeur/VVW

Oud papier

Nog geen indeling bekend.

Zaaldienst

Nog geen indeling bekend.