Vooruitgang Vergt Wilskracht

Sportiviteit en respect

Op en rond onze handbalvelden willen wij er alles aan doen om iedereen in een veilige omgeving plezier aan de handbalsport te laten beleven.

Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) heeft een beleid gewenst gedrag opgesteld met het doel om een cultuur te creëren waarin ieder lid, begeleider, vrijwilliger etc. zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het programma “Naar een veiliger sportklimaat” (2012 t/m 2016) is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door een groot aantal sportbonden, waaronder ook het NHV en sportkoepel NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MO-groep.Zie www.veiligsportklimaat.nl.

Commandeur/VVW ondersteunt de aanpak van de NHV: We hebben daarom een PROTOCOL SPORTIVITEIT EN RESPECT opgesteld, waarin we aangeven wat wij van onze spelers, coaches, trainers, vrijwilligers, ouders en andere betrokkenen verwachten, en welke gedragingen niet acceptabel zijn. Door meer duidelijkheid te verschaffen, hopen we iedereen een veilige sportomgeving te kunnen bieden. Want boven alles moet handbal voor iedereen vooral leuk zijn!

Signaleer je situaties die naar jou idee niet kunnen? Het melden van ongewenst gedrag, geweld, pesten, discriminatie, vernieling etc. kan mondeling of schriftelijk bij een van de bestuursleden van ons hoofdbestuur. Je melding wordt desgewenst vertrouwelijk behandeld.

Namens het hoofdbestuur van Commandeur/VVW

Oud papier

17 december 2018

18:55 uur verzamelen op de parkeerplaats voor de Dekamarkt

Dick van Berkum
Ted Smit
Suze Gutter
Nienke Kluit
Eva Smit
Jade Boerdijk
Petra Pladdet - van heerwaarde
Amanda Germans

Zaaldienst

16 december 2018

Zaaldienst zondag 16 december 2018, DE DARS hal 1

Van 10.20 uur tot 11.30 uur Stephanie Fransen

Van 11.30 uur tot 12.45 uur Rianne Smit en Lieke Swart

Van 13.00 uur tot 15.45 uur Dirk Vreeker en Franka Schouten

Van 15.45 uur tot 17.00 uur Britt Degeling en Beau Groot

Zaaldienst zondag 16 december 2018, DE DARS hal 2

Van 13.50 uur tot 14.50 uur Sabine Verdonk